Rimokatolička župa BDM Kraljica Svijeta - Palić

Župnik:
József Leist
leistjosip@gmail.com

Adresa:
Biskupa Lajče Budanovića 2, 24413 Palić

Telefon:
+381 (0)24 755 002

Web:
www.palicplebania.org.rs

Osnovni podaci:

Godina osnutka župe: 1956.
Godina izgradnje crkve: 1967.
Arhiprezbiterat: Katedralni
Dekanat: Subotica – Novi Grad

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom i blagdanima:

Misa bdjenja subotom:

Kapela: BDM Kraljica Svijeta - Palić

Adresa:
Splitska aleja bb, 24413 Palić

Osnovni podaci:

Godina izgradnje: 1892.

Vikarija: Sv. Obitelj - Radanovac

Adresa:
Peščarina 137, 24108 Subotica

Osnovni podaci:

Godina osnutka: 1972.
Godina izgradnje: 2019.

Raspored i jezik svetih misa nedjeljom:

Scroll to Top