Szent Pál apostol megtérésének ünnepe

A Szabadkai Egyházmegye védőszentjének ünnepén, január 25-én a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban Santo Rocco Gangemi apostoli nuncius mutatott be szentmisét.

A szentmise elején Fazekas Ferenc megyéspüspök olasz nyelven szívélyesen üdvözölte a nunciust és kifejezte háláját, amiért ismételten elfogadta a meghívást. Továbbá köszöntötte a jelenlévő püspököket, Đuro Gašparović szerémi megyéspüspököt, Fabian Svalina szerémi koadjuktor püspököt, valamint Đura Džudžar bácskeresztúri görögkatolikus megyéspüspököt.

Az apostoli nuncius ezek után köszöntést intézett Fazekas Ferenc megyéspüspökhöz, majd köszöntöte a szentmisén megjelent papságot, szerzeteseket, szerzetesnővéreket, a polgári hatóságok képviselőit, valamint a kedves híveket. Beszédében hangoztatta, hogy minden egyes ember megtud térni és meg tudja változtatni gondolkodásmódját, amennyiben engedi, hogy Isten belépjen életébe. Ehhez az kell, hogy az ember elhagyja mind azt, amihez eddig ragaszkodott, és átengedje magát az ismeretlennek. Majd idézte Szent II. János Pált: „Pál megtérése a szenvedés által történt”.

Fabian Svalina koadjuktor püspök szentbeszédében kiemelte, Isten közeledni akar hozzánk emberekhez, fontos, hogy ezt a pillanatot felismerjük az életünkben. A Damaszkuszba vezető úton Pál is igent mondott az Úrnak és megnyíltak szemei. Mi is találkozni tudunk Krisztussal a Szentírás olvasásakor, az imában, a szentmiséken.

Fazekas Ferenc megyéspüspök beszédében kitért arra, hogy Saul a Damaszkuszba vezető úton a feltámadt Krisztussal találkozott, és ez új irányt adott életének. Addig az erőszak és a gyűlölet útján járt, de belátta, hogy az Istenhez vezető út maga Jézus Krisztus. Benne rátalált élete hivatására: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek”.

A szentmise végén az apostoli nuncius közzétette, hogy a Szabadkai Egyházmegye védőszentjének ünnepe át lesz helyezve június 29-re a következő titulussal: Szent Péter és Pál apostolok, Szent Pál az Egyházmegye fővédőszentje.

A Szabadkai Egyházmegye sajtóirodája

Scroll to Top