„… pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!” (Jn 12,13)

Virágvasárnapon püspöki szentmisét tartottak szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban

Ünnepi bevonulással kezdődött a virágvasárnapi püspöki szentmise a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban. A főcelebráns Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök kíséretével belépve a basilica-minorba előrebocsátotta, hogy miért is gyűltek össze a megjelent hívek: hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljék az Úr húsvéti misztériumát. „Szívünk minden hitével és odaadással emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról”, biztatta a résztvevőket a püspök.

Ezután megáldotta a szentmisére hozott barka- és virágágakat, majd elkezdődött a virágvasárnapi ünnepi szentmise. Az olvasmány szerint Izajás arról beszél, hogy „Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.”, míg a szentlecke Szent Pál szavait idézte a Pál levele a filippiekhez írt levélből.

János evangéliumának felolvasását követően Fazekas Ferenc megyéspüspök röviden szólt a Jézus bevonulását ünneplő közösséghez és elmondta, hogy Jézus a néptől körülrajongva érkezett meg Jeruzsálembe, a passió azonban ennek ellenkezőjét tárja fel. Jézus iszonyatos szenvedését írja le, azt az engedelmességét, amely földi életén át kísérte egészen a halálig, a kereszthalálig. Ez az Isten felé forduló engedelmesség kell, hogy jellemezze a mai ember életét is: „Figyelni kell az Úr szavára, és imádkozni, hogy megismerhessük az ő akaratát, ami az életünkkel kapcsolatos”, mondta el a püspök, majd így folytatta: „Habár a krisztusi utat a szenvedés és a küzdelem jellemzi, mégis ő vezetett el bennünket a feltámadásra és az igazi megdicsőülésre. Legyünk mindig odaadóak, bátrak és hűségesek, szeressük őt és legyünk hálásak, mert ő értünk áldozta fel önmagát irántunk való szeretetéből.”

Azután a székesegyház plébánosa msgr. Stjepan Beretić és Sótányi Ferenc állandó diakónus, valamint a kórus és a szólisták Márk evangéliumának szenvedéstörténetét olvasták fel, énekelték el.

Ezen a napon, Virágvasárnapon arról emlékezik meg a Katolikus Egyház, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezeti a híveket. A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, amelynek során a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt. A tömeg örömmel vonult Jeruzsálembe, azt gondolták, eljött a Messiás, eljött a szabadulás. Jézus elűzi a rómaiakat, és visszatér a béke és a boldogság. Ez a vasárnap azonban az Úr szenvedésének vasárnapja néven ismert a liturgiában, és hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Az Egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, m jd feltámadásával teljesedik be. Ezáltal hozva el a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja minden hívőben.

A kórusmuzsikával kísért virágvasárnapi szentmise püspöki áldással zárult.

Sajtóiroda

Fotó: Kovács Attila

 

Scroll to Top