Msgr. Fazekas Ferencet püspökké szentelték 

A szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban 2023. november 11-én Dražen Kutleša zágrábi érsek püspökké szentelte Msgr. Fazekas Ferencet, a Szabadkai Egyházmegye új főpásztorát.

A szentmise a szolgálattevők, a diakónusok, a papok és a püspökök – közöttük a három szentelő püspök: Dražen Kutleša zágrábi érsek, metropolita, a Horvát Püspökkari Konferencia elnöke, Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek, metropolita, valamint Vlado Košić, sziszeki megyéspüspök ünnepi bevonulásával kezdődött. Jelen volt még harminc püspök Szerbiából, Horvátországból, Magyarországról, Bosznia-Hercegovinából, Romániából, Montenegróból, Koszovóból és Macedóniából.

Az igeliturgia és a Szentlélek hívása után Stjepan Beretić, a szabadkai székesegyház plébánosa felkérte a főszentelőt, hogy a jelöltet szentelje fel püspökké, ezt követően Santo Rocco Gangemi Szerbia apostoli nunciusa felolvasta a pápai iratot, majd elhangzott annak magyar és horvát nyelvű fordítása.

Szentbeszédében Dražen Kutleša érsek Szent Pál apostolnak, a Szabadkai Egyházmegye védőszentjének szavaival buzdította a szentelendőt:

„Vigyázz magadra és a tanításra! Légy állhatatos ezekben, mert ha ezt teszed, üdvözíted magadat is, meg azokat is, akik hallgatnak téged“ (1Tim 4,16).

Viharok és híveket fenyegető nehézségek lesznek, de azok a te közeledben és a te szavaidban mindig találjanak vigaszra és helyes megítélésre. Tápláld a híveket tudással és megértéssel; buzdítsd őket egészséges büszkeségre gyökereik, nyelvük és szokásaik megbecsülésében; buzdítsd őket szeretetre, a vendégszeretet gyakorlására, mások tiszteletére; erősítsd és védelmezd a gyengéket, gyógyítsd a betegeket, emeld fel az összetörteket, kutasd fel és vezesd vissza az elveszetteket. Legyen ebben dicsőséged és püspöki szolgálatod büszkesége!“ – mondta a zágrábi érsek. Az érsek szentbeszédének magyar nyelvű fordítását is felolvasták.

A szentbeszéd után a főszentelő kérdéseket intézett a szentelendőhöz a hit megőrzésével és a szolgálat végzésével kapcsolatban. Ezt követően a szentelendő a Mindenszentek litániája alatt arcra borult. A litánia éneklése után a főszentelő és a többi püspök kiterjesztette kezét a szentelendő fölé, majd elmondták fölötte a szentelési imát, miközben a szentelendő feje felett a lefelé nyitott evangéliumos könyvet tartották.

A szentelés szertartása a püspöki szolgálat és méltóság kísérő jeleivel folytatódott, ezek pedig a püspök fejének szent olajjal történő megjelölése és az evangéliumos könyv átadása. Az új püspöknek a püspöki szolgálat jeleit is átadták: a gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot.

Végül a főszentelő a felszentelt püspököt a katedrához vezette, ahol ő helyet foglalt. 

A békejobb és az apostolutódok részéről történő köszöntés után megkezdődött az Eucharisztia liturgiája: az adományokat magyar, horvát, szlovák és német népviseletbe öltözött hívek vitték az oltárhoz. Az eucharisztikus és az áldozási imák szavai latin, magyar, horvát, szlovák és német nyelven hangzottak el.

A szentáldozás után következtek a köszöntők.

Fotó: Kovács Attila / Szabadkai Egyházmegye

A jelenlevő püspökök nevében Fazekas Ferenc felszentelt püspökhöz Rrok Gjonlleshaj bári érsek, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspökkari Konferencia elnökhelyettese fordult horvát nyelven. Pósa László a püspök szülővárosa, Óbecse plébánosa a papság, a szerzetesek és a szerzetesnők nevében magyar nyelven köszöntötte az új püspököt. A világi hívek nevében két család mondott köszöntőt: horvát nyelven Đurđica és Mario Tikvicki, magyar nyelven pedig Szilvia és Nedeljko Serenče. Ők a szabadkai Szent György-plébánia hívei, ahol püspöki kinevezéséig Fazekas Ferenc plébánosként szolgált.

A jelenlévők a Te Deum eléneklésével adtak hálát az egész eseményért a Szentháromság egy Istennek. 

A szentmise végén Fazekas Ferenc püspök hálát adott Istennek az élet ajándékáért, a papi szolgálatra való meghívásért és a püspöki küldetésért. Ferenc pápának is köszönetét fejezte ki, amiért abban a bizalomban részesítette, hogy rábízta a Szabadkai Egyházmegye nyáját, majd felkérte az apostoli nunciust, Santo Rocco Gangemit, hogy tolmácsolja a Szentatyának hűségének, szeretetének és tiszteletének jeleit. Fazekas Ferenc püspök köszönetet mondott a jelenlétért a püspököknek, püspöki delegátusoknak, szerzetesi elöljáróknak és főnöknőknek, a papságnak és a világi híveknek. Köszönetét fejezte ki az egyházak és vallási közösségek, valamint a társadalmi, politikai és kulturális élet jelenlevő képviselőinek. Azoknak is köszönetet mondott, akik részt vettek a püspökszentelés előkészületeiben.

A liturgiában közreműködött az Alba Vidaković székesegyházi kórus és a Szabadkai Filharmónia kamaraegyüttese.

A püspökszentelés vendégei voltak Szabadka város elöljárósága, az állami szervek, a Magyar és a Horvát Köztársaság kormányának képviselői, Horvátország, Magyarország, Szlovákia szerbiai külképviseleteinek képviselői, valamint a Horvát, a Magyar, a Bunyevác, a Szlovák és a Német Nemzeti Tanács képviselői. Rajtuk kívül a meghívásnak eleget tettek a Szerb Ortodox Egyház, a Szerbiai Református Keresztyén Egyház és az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház képviselői is.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye Sajtóirodája

Scroll to Top