Msgr. Fazekas Ferenc, szabadkai megyéspüspök húsvéti üzenete

A püspökség épületében megtartott sajtótájékoztatón Fazekas Ferenc megyéspüspök felolvasta a híveknek szóló húsvéti üzenetét.

 Krisztusban kedves testvéreim!

A mai ember gondolatvilágát inkább a különböző filmek, tévésorozatok alakítják, mint a Biblia gondolkodásmódja. Így könnyen megtörténhet, hogy Jézus feltámadását úgy fogjuk fel, mint egy igaz ember nehéz küzdelmének szerencsés kimenetelét. Most már nincs semmi baj, túl vagyunk a nehéz napokon, felejtsük el a megpróbáltatásokat. Jézus feltámadására azonban így nem tekinthetünk. Ő nem akarja, hogy elfeledjük szenvedését és halálát. Üdvözítőnk megdicsőülése nem érvényteleníti kereszthalálát, hanem örök értékűvé akarja tenni. Húsvét hajnalán az a dicsőség éserő, ami el volt rejtve a szenvedő Jézusban, láthatóvá lett az Ő feltámadásában. Nem kétséges, keresztény hitvallásunk legalapvetőbb állítása, legfontosabb eseménye, legnagyobb jó híre Krisztus feltámadása. Nélküle nem lenne számunkra sem üdvösség, sem igazi élet. Őbenne nyer értelmet minden küzdelem, sőt minden szenvedés is. Hiszen Jézus Krisztus, akit Péter apostol a Jeruzsálem népéhez intézett beszédjében „az Élet szerzőjének” (ApCsel 3,15) nevezett, azért jött el hozzánk, hogy életünk legyen, és az bőségben (v.ö. Jn 10,10). 

Halála és feltámadása által Jézus magát a halált, az elmúlást győzte le. Azáltal, hogy Ő maga feltámadt a halottak közül megadta nekünk, az Őbenne hívőknek, a hatalmat, erőt és képességet, hogy mi is feltámadjunk egy új romolhatatlan Örök Életre. Már most, itt a földi életünkben, valamilyen módon ez az Örök Élet el van rejtve bennünk, és Üdvözítőnk azt akarja, hogy ez az Örök Élet megmutassa magát, kifejeződjék, láthatóvá váljék a mindennapjainkban. Ez az Örök Élet a Szentháromság egy Isten Élete, amely a Mennyei Atyától Jézus Krisztus feltámadása által a Szentlélekkel kiárad reánk emberekre, halandó teremtményekre. Valóban örömhír a számunkra Jézus feltámadása, mert ennek köszönhetően lehetünk mi is részesei az Isteni Életnek. Ez a hit ad erőt nekünk fájdalmas perceinkben és kilátástalannak tűnő mindennapi helyzeteinkben, mert nem a szenvedésé és a halálé az utolsó szó. Van feltámadás, van el nem múló boldog Örök Élet! Kívánom nektek, kedves testvéreim, hogy ez a remény ragyogja be a ti szíveteket is, amikor majd buzgó lélekkel ünnepelitek húsvét öröm napjait. Ámen.

Ferenc megyéspüspök

s.k.

Scroll to Top