„Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem?“ (Lk 2,49)

Jelentős felújítási munkálatok zajlanak a szabadkai Szent György templomban

Két hónappal ezelőtt kezdődtek meg a munkálatok a templomban, de ahogy az rend szerint történni szokott, az elvégzendő feladatok megsokszorozódtak. Így az elkövetkező időszakban, sok a tennivaló az épületen.

  • Az alapterv szerint a felújítási munkálatok a templom falainak festésére vonatkoztak. Azonban hamar világossá vált, hogy ennél sokkal több munka vár ránk, mert a templom több helyen is beázik. Az esőelvezető csatornák elhanyagolt állapota miatt a víz befolyt a templom padlására, ami egyébként is tele volt szeméttel, törmelékekkel és porral – mondta el a beszélgetés elején ft. Tomislav Vojnić Mijatov, a Szent György plébánia nemrégiben kinevezett kormányzója.

A Szent György plébánia 1841-ben alakult, különválva a Szent Teréz plébániától. Akkoriban egy régi házat alakítottak át az újonnan megalapított Szent György hívőközösség részére. Néhány évtized után az ideiglenes templom helyett egy újat építettek. Az új objektum 1895 és 1898 között a pesti Hoepfner és Keresztes mérnökpáros vezetésével épült meg, egy díjnyertes pályázat alapján, Magyarország fennállásának ezredik évfordulója alkalmából. A templom neogótikus stílusban készült. A belső berendezést 1899-ben a tiroli Stuflesser cég készítette. A főoltáron Szent György sárkányt taposó szobra áll, amit Szent István és Szent László királyok nagy méretű szobrai fognak közre. A baloldali mellékoltárt a Szeplőtelen Szűz Mária, a jobb oldalit Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel. Az oratórium miséző oltárát az egykori szószék elemeiből, a négy evangélista ábrázolásával alakították ki.

Maga a templomépület egy kisebb dombon épült fel és építése korában méreteivel mindenkit elkápráztatott. Hossza ugyanis 47,5 szélessége pedig 17 méter, míg a kereszthajó szélessége 26,5 métert tesz ki. A főhajó magassága 14,5 méteres, a templom tornya pedig eléri a 45 méteres magasságot.

Tervek és a valóság

  • A templom kifestési terve megfogalmazódott már a korábbi plébános, Fazekas Ferenc, jelenlegi püspök szolgálata idején. Amikor a végtelenül jóságos Isten akarata teljesült, és Fazekas Ferenc atyát 2023. november 11-én püspökké nevezték ki, rám bízta a Szent György plébánia kormányzását. Ezzel rám hárult a templom felújításának feladata is. A munkálatok január 15-én kezdődtek meg, amit támogattak a plébánia gazdasági tanácsának képviselői is – hangsúlyozta Vojnić Mijatov atya, majd hozzátette: kutattak ugyan utána, de nem találtak írásos nyomát annak, hogy mikor voltak utoljára felújítások az épületen. A hívek visszaemlékezései szerint 1950 és 1960 között kerülhetett sor kisebb méretű karbantartásra.

  • Komoly munkába fogtunk, első sorban az elődömnek, Ferenc püspöknek köszönhetően, aki erre a célra biztosított már egy bizonyos összeget. A terv szerint festésre került volna sor az idén, de tanúi lettünk annak, hogy a beázott tetőszerkezet rossz állapotban van, a padlás tele volt szeméttel, törmelékekkel és porral. Ekkor tudatosult bennünk, hogy itt az ideje egyéb munkálatokat is megtervezni – magyarázta a plébánia kormányzója, majd hozzáfűzte: a templom tornyában fellelt régi faemelvényt, a lépcsőzetet, valamint a kóruson található deszkákat is le kell cserélni. Ugyanígy befejeztük a padlás takarítását is. Az elmúlt másfél hónap alatt 26 tonna különféle hulladéktól és törmeléktől szabadultunk meg. A felsorolt munkálatok mellett, folyamatban van az ablakok cseréje a templom felső részén. A régi, törött üvegeket felváltják majd az új, dekoratív úgynevezett led üvegek, amelyek sokkal több fényt juttatnak majd a templombelsőbe.

Az atya lelkesen magyarázta, hogy a bal hajó készen áll a meszelésre. Egyszerű, meleg színeket választottak. Az elképzelés az, hogy a színek követik majd a templom neogótikus stílusát.           Az oszlopok képezik a templombelső fő szerkezetét. Szimbolikus jelentéssel is bírnak, miután a főhajót 12 oszlop választja el vizuálisan a mellékhajóktól, ezzel is utalva a tizenkét apostolra.

Pénzügyi fedezet

A plébános szándéka, hogy az elkövetkező két és fél évben restaurálják a templom orgonáját is, amihez azonban jelentősebb összegre (mintegy 45.000 euróra) lesz szükség. Ennek megvalósítására majd a templomban történő munkálatok befejezését követően kerülhet sor. Az orgona már Apró Tibor topolyai orgona mester műhelyében várja, hogy visszanyerje eredeti állapotát. A tervek szerint 2027-re új fényében tündökölhet majd, amikor is felállításának századik évfordulóját ünnepli majd a hívőközösség.

Fontos még megjegyezni, hogy tervben van egy különleges vitrázs elkészítése is, ami várhatóan 2025-re lesz kész, a horvát királyság 1100 éves jubileuma, valamint a horvát kereszténység 1400 éves jubileuma alkalmából.

  • Számomra legfontosabb a gótikus tabernákulum restaurálása, amit Grujčić Jelena restaurátor végez majd el. Nagy vágyam az oltárszekrény visszaállítása a régi helyére, hisz ez képezi a templom szívét – jegyezte meg a kormányzó.

Az említett munkálatokkal párhuzamosan folynak, plusz a vezetékek beszerelése is, amire biztosítani kell újabb 8.000 eurót. Ami a költségeket illeti, a plébánostól megtudtuk, hogy a festésre 134.000, az ablakcserére 14.000, valamint a toronyban elvégzett munkálatokra 6.000 euróra van szükség.

Feltevődik a kérdés hogyan tudja a plébánia fedezni ezeket a költségeket?

  • Ami a munkálatok pénzügyi fedezetét illeti, elmondhatom, hogy rendelkezünk a szükséges összeg ötödével. Ezért is bízom benne, hogy a felújítással elkészülünk jövő év májusáig. Hiszem azt, hogy a kisebb összegű költségeket fedezni tudjuk önerőből, illetve a hívek adományaiból. Megjegyezném, hogy hosszabb fizetési határidőt kaptunk a meszelést végző Neorčić Zvonko által vezetett cégtől. Több pályázaton vettünk részt, így a kapott támogatásokkal és az eddig összegyűlt összeggel fedezni tudjuk a költségek kilencven százalékát – számolt be a plébános.

A beszélgetés során elhangzott, hogy nagyon sokat köszönhetnek a hívek támogatásainak, valamint a domonkos szerzetesnővéreknek, akik a plébánián tevékenykednek immár 76 éve, és akik a templomnak 20.000 eurós összeget adományoztak. A fiatal plébános buzgón munkálkodik a tervek megvalósításán, a nemes cél elérése érdekében. Minden költséget és adományt feljegyez, valamint fényképeken örökíti meg a munkálatok folyamatát.

Néhány évvel ezelőtt megtörtént a tetőszerkezet lecserélése, és ma már a hívek által adományozott vitrázsok szépítik a templomot. Amikor a plébániát Fazekas Ferenc megyéspüspök irányította, új oltárral és szentéllyel gazdagodott a templom. Isten segítségével, a nagy erőfeszítéseket igénylő munkálatok sikeres befejeztével a templom teljes egészében fel lesz újítva.

Az objektumon folyó munkálatok ideje alatt, hétközben, a szentmiséket a domonkos nővérek kápolnájában tartják, vasárnaponként pedig a templomban, ahol a hívek is nyomon követhetik a Isten házának szépülési folyamatát.

Sz. Sz., Sajtóiroda

Scroll to Top