Legyünk a világ világossága

Február 2-án ünnepelte az Egyház Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. Ezt a napot Szent II. János Pál pápa 1997-ben a megszentelt élet napjává nyilvánította. Fazekas Ferenc megyéspüspök ezen az ünnepen a szabadkai ferences templomban szentmisét mutatott be a papság és a szerzetesek jelenlétében.

Fazekas Ferenc püspök az ünnepi szentmise előtt a ferences rendház Fekete Boldogasszony kápolnájában megszentelte a gyertyákat, majd a papsággal és szerzetesekkel együtt égőgyertyás körmenettel a templomba vonult.

A megyéspüspök a szentmise elején köszöntötte a megjelent papságot, szerzeteseket, szerzetesnővéreket, a nagy számban megjelent hívők közösségét, valamint a Mária Rádió hallgatóit.

Prédikációjában kiemelte, hogy Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe valójában önmagunk és életünk odaajándékozásának, önátadásának ünnepe. Az ünneppel kapcsolatban alakult ki az égőgyertyás körmenetet hagyománya, aminek a célja az volt, hogy visszaszorítsa a korábbi pogány fáklyás engesztelő felvonulást, amit az ókori Rómában hagyományosan minden év februárjában tartottak.

„A mi rövid égőgyertyás körmenetünk az istenfélő férfiú, agg Simeon szavaival vannak ihletve, aki Jézust a világ világosságának nevezett” – jegyezte meg többek között a püspök, majd hozzátette, hogy ez az ünnep egyben a megszentelt élet világnapja is, a szerzetesek és a szerzetesnővérek napja.

„Már az ókori Egyházban rátalálhatunk a szerzetesi élet kezdeteire, amikor egyes keresztények eltávolodtak a korábbi környezetüktől, elzártan éltek, vállalták a szegénységet és az imádságnak szentelték magukat, hogy minél tökéletesebben tudják megélni az Evangélium tanítását. Ezzel új korszak indult el az Egyházban, ami messzemenő hatást gyakorolt a kereszténységre, és azóta is formálja mind a mai napig. Mivel a szerzetesi közösségek ragaszkodtak a leghűségesebben Krisztushoz, központi szerepet játszottak Isten népének lelki megújulásában. A Katolikus Egyház számára ők nagy áldást jelentettek, hisz kitartóan munkálkodtak annak megújításán.” – hangsúlyozta a püspök.

A szentmise végén köszönetet mondott a szerzeteseknek az erőfeszítésért és áldozatért, amit Isten népének szolgálatában tesznek. Majd mindenkit arra buzdított, hogy imádkozzon a szerzetesi hivatásokért, hogy továbbra is az igazi evangéliumi élet lámpásai tudjanak maradni.

A megszentelt élet világnapját 1997-ben, Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére ünnepelte először a világegyház. A világnap bevezetésével ösztönözni akarta az embereket, hogy átértékeljék a szerzetesi hivatásról alkotott elképzeléseiket, nézeteiket. Az életszentségre mindannyian meg vagyunk hívva, de csak keveseknek adódik az a kegyelem, hogy Krisztust és az Evangéliumot közelről tudja követni. A megszentelt élet különböző formái az apostoli időktől jelen vannak az Egyház életében Isten és az emberszeretet szolgálatában. A történelem során más-más formái jelentek meg, a remetéktől a monasztikus szerzetektől az apostolkodó kongregációkon keresztül. Az elmúlt két évezredben nők és férfiak milliói köteleződtek el Krisztus szorosabb követésére, hogy életük felajánlása által Krisztus vigasztaló, gyógyító, bátorító jelei legyenek a világban a világért. Minden szerzetesrend rendelkezik az alapító által meghatározott küldetéssel, karizmával, melyet szolgálatukban próbálnak megélni.

A Szabadkai Egyházmegyében jelenleg 34 szerzetesnővér és 10 szerzetes szolgál különféle közösségekben. Valaha ennél sokkal több szerzetesrend és szerzetes működött az Egyházmegye területén.

Kérjük az Urat, hogy ébresszen papi és szerzetesi hivatásokat a lelkekben!

A Szabadkai Egyházmegye sajtóirodája

Fotó: Kovács Attila

Scroll to Top