„Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen Mennyből fényességedet.“

                      Bérmálás a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban

Pünkösdvasárnap, május 19-én, Fazekas Ferenc megyéspüspök vezette a bérmálási szentmisét a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban, aki a szentmise elején külön köszöntötte a szabadkai plébániákról összegyűlt bérmálkozókat, szüleiket és bérmaszüleiket.
A megyéspüspök alkalmi prédikációjában többek között elhangzott: „A mi Urunk, Jézus Krisztus ígérete valósult meg Pünkösdkor, amikor a tanítványokra kiáradt a Szentlélek, lángnyelvek alakjában. Üdvözítőnk előre tudta, hogy majd a tanítványai rászorulnak vigaszra, amikor mesterük földi társaságát nélkülözik, és tanácstalanok lesznek abban hogyan irányítsák a világ figyelmét a megváltásra és hogyan építsék bele az embereket az üdvösség művébe.“
Majd a püspök atya így folytatta: „A lélek elsődleges szerepe, hogy a Jézusról szóló tanúságtételt lehetővé teszi számunkra és mindenben segít minket. A lélek Isten igazságáról, Jézus Krisztusról tanúskodik, akiben megjelent Isten emberszeretete és aki áldozatul is adta önmagát bűneinkért.“
– A Szentlélek nem szolgál semmiféle újdonsággal, hanem kizárólag azt teszi érthetővé, élővé, élhetővé és követhetővé, amit a mennyei Atya fia által kinyilatkoztatott nekünk. A Krisztusi életművet a Szentlélek teszi átláthatóvá, örökkévalóvá a mi számunkra is. És ő tesz képessé bennünket arra, hogy életünk középpontjába helyezzük magát a Jóistent. – emelte ki a megyéspüspök.
– A mai ünnepen valamennyien gondolkodjunk el azon, hogy mennyire engedjük működni saját magunkban a Szentlelket. Engedjük-e, hogy tápláljon, erősítsen minket. Hogy az Egyház nagy családjának életképes és hasznos tagjává tegyen bennünket. – hangzott el a szentbeszéd végén.
A prédikációt követően ünnepélyes keretek között került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására.
A szentmise végén pedig a püspökatya köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a bérmáláshoz való felkészülésben, a paptestvéreknek és a hitoktatóknak, valamint mindazoknak akik bármely módon hozzájárultak az ünnepi előkészületekhez. A szentmise a püspökatya áldásával zárult.

Bérmálás
A bérmálás szentségében a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. Nagykorúvá válik a keresztény közösségben. A bérmálás a szentmise keretében történik, lényegi mozzanata a bérmálkozó homlokának krizmával, vagyis szentelt olajjal való megkenése. A bérmálkozó mögött jelen van a bérmaszülő, aki jobb kezét a bérmálkozó vállára teszi e szentség kiszolgáltatása alatt.
A 2023-as évben a Szabadkai Egyházmegyében 1109 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Idén a Székesegyházban 118 bérmálkozó részesült a bérmálás szentségében (87 horvát anyanyelvű és 31 magyar anyanyelvű).

Pünkösd
Pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe a Húsvét és a Karácsony után. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az Egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. Az ünnep középpontjában az a Bibliában leírt jelenet áll, amikor a Jézus halála után összegyűlt tanítványokra, lángnyelvek alakjában, leszállt a Szentlélek. Az apostolok ekkor különböző nyelveken kezdtek el prédikálni a jeruzsálemi népnek. A csoda hatására háromezren tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt.
Pünkösd elnevezése a görög pentekoszté, azaz „ötvenedik“ szóból ered, mert ötven nappal Húsvét után következik. Mivel a Szentlelket hagyományosan galamb képében ábrázolja a keresztény ikonográfia, ezért a galamb a Pünkösd legfontosabb jelképe.
Pünkösd mozgó ünnep, időpontja mindig a Húsvéthoz igazodik. Pontos időpontja május 10. és június 13. közé esik – attól függően, hogy az adott évben mikor van Húsvétvasárnap utáni hetedik vasárnap.

Sz. Sz., Sajtóiroda
Fotó: Vedran Jegić

Scroll to Top