Jézus mellett mindenkinek helye van

A Szabadkai Egyházmegye nagyböjti bűnbánati napja idén március 9-én, a moholi Szent György-plébániatemplomban került megrendezésre.

Az egyházmegyei nagyböjti lelki napra érkező zarándokoknak és a helyi hívőknek alkalmuk volt részt venni ft. Czank Gábor, a magyarországi Gyomaendrőd plébánosának előadásán. Ezt követte a keresztúti ájtatosság a Kálvárián ft. Verebélyi Árpád, gombosi és doroszlói esperes-plébánosatya vezetésével, illetve ezzel párhuzamosan szentségimádási lehetőség volt a templomban. A lelki nap ünnepi szentmisével zárult, amelyet Msgr. Fazekas Ferenc megyéspüspök vezetett.

Bevezető beszédében a püspök atya köszöntötte a nagy számban megjelent híveket és zarándokokat, majd megköszönte ft. Czank Gábor atyának, hogy előadásával és elmélkedésével buzdította az összegyűlteket. Továbbá,  köszönetet mondott ft. Világos Miklós, moholi plébánosnak is, aki Moholon helyet és lehetőséget biztosított ennek az eseménynek a megszervezésére. Ugyancsak megköszönte ft. Szakály József, topolyai esperes-plébánosnak a szervezésben vállalt szolgálatát, illetve ft. Szungyi Károly esperes-plébánosnak és a többi paptestvérnek az imádságok vezetését.

A szabadkai megyéspüspök prédikációjában többek között elmondta:

“Üdvözítőnk azt jelentette ki, hogy nem ő ítél el minket, hanem az ki megveti a Jóisten szeretetét az saját magát ítéli el. Hiszen a Jóisten maga a tiszta szeretet, elmegy a legvégsőkig, és egyszülött Fiát áldozza fel az egész világért. Amennyiben ezt hittel elfogadjuk és befogadjuk őt, akkor bennünk és általunk meg tud mutatkozni az Ő szeretete. Ha elutasítjuk Őt és világossága elől elrejtőzünk, akkor saját magunkat választjuk el Tőle. Hiszen, aki hisz Benne az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz az már ítéletet mond magára, amiért nem hitt Isten egyszülött Fiában. A Jóisten szeretete újra és újra felajánlkozik mindannyiunk számára, hogy szabad akarattal beteljesítsük az Ő örök tervét. A mennyei Atya Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket, hogy így benne éljünk.”

A szentmise végén ft. Szakály József atya, a bűnbánati nap egyik szervezője, kifejezte háláját Fazekas Ferenc megyéspüspöknek, amiért jelenlétével felemelőbbé tette ezt a jelentős  eseményt. Külön köszönetet mondott a szervezőknek és a támogatóknak, akik lehetővé tették a zarándokok jelenlétét, valamint mindazoknak akik segédkeztek a lelki napon.

Az áldás előtt a megyéspüspök bejelentette, hogy jövőre a 15. nagyböjti bűnbánati napra kerül majd sor, amelynek helyszíne Temerin lesz.

Sz. Sz., Sajtóiroda

Fotó: Sóti Klári, Tót Erzsébet és László, Moholi plébánia, Csernyák Zsuzsanna

Scroll to Top