Jerikói virrasztás Szabadkán

A Proroci (Próféták) imacsoport immáron öt éve szervezi meg Szabadkán a Jerikói virrasztást a ferences rendház Fekete Boldogasszony kápolnájában.

Kezdettől fogva az volt a cél, hogy imádkozzunk azokért az embertársainkért akikkel együtt élünk, eltekintve attól, hogy keresztények e vagy sem. Ez a küldetésünk, és ehhez tartjuk magunkat. A Jerikói virrasztás egy imaakció, melynek során a hívek hét nap és hét éjjel imádkoznak az Oltáriszentség előtt. A mi imacsoportunk azon fáradozik, hogy mozgósítsuk az embereket. Az a célunk, hogy minden időpontot betöltsünk, és így minden órában legyen legalább egy imádkozó hívő. Évről évre könnyebb megszervezni ezt, hisz az emberek szívesen csatlakoznak az akciónkhoz. A hívek saját maguk jelentkeznek, így nincs szükségünk túl sok ráhatásra – meséli Filip Čeliković a Proroci imacsoport oszlopos tagja.

A hét nappal és hét éjjelen át tartó szentségimádás összesen 168 órát tesz, amihez legalább 141 személyre van szükség, hisz ez alatt szentmiséket is szolgáltatnak, illetve különböző imacsoportok is bekapcsolódnak. Vannak olyan személyek, akik több alkalomra is feliratkoznak, sőt részt vesznek olyan hívek is akik előzőleg nem vállaltak konkrét időpontot. A virrasztáson megjelennek különböző összetételű imacsoportok, fiatalok, valamint a hittanosok is. Az utóbbi években külön férfi, illetve női estéket is szerveznek, amelyeken ugyancsak szép számban vesznek részt az imádkozók.

– Nem rendelkezünk pontos adatokkal, ami a résztvevők számát illeti, mert minden időpontban egyszerre többen is jelen vannak. Ami az egyházat illeti a létszámra nem kell alapozni, hisz Jézust is kezdetben sokan követték, majd pedig csak a tanítványok maradtak mellette. A folytonos imában nehéz kitartani. Számunkra azonban az a fontos, hogy lássuk az állandóságok, és hogy tudjuk, hogy ezt a városunkért tesszük. Lényegtelen, hogy 10, 50 vagy 1000 ember gyűlik össze, legfontosabb az, hogy közösen imádkozzunk – hangoztatta beszélgetőtársunk.

Az imaszándék minden évben ugyanaz, csak a jelmondata változik. Az idei év jelmondata a következő: „Atyám, szeretnélek megismerni!”

– A virrasztás kezdeti szakaszában az Evangélium a jelmondatunkhoz kapcsolódott. Nem is vettünk róla tudomást, de kiderült, hogy az Úr sugallta ezt nekünk az imádságok során. Biztosak vagyunk benne, hogy az Ő akarata teljesült ezáltal. Számtalan lelki közösségben, illetve világszerte felismerték az Atyáról való beszélgetésnek a fontosságát. Mint a Szentháromság egyike, az Atya alakja nem eléggé felismerhető. Évszázadokon keresztül megismertük Jézus Krisztust, majd a XX-ik században jobban megismertük a Szentlelket is, de az Atya ismeretlen maradt számunkra. A mi mentalitásunkban gyakran halvány az édesapákról alkotott kép, még családokon belül is. Ezen javítani kell, főleg ebben a mai világban. Szükségét látjuk annak, hogy éreztetni kell azt: az Atya elfogad, szeret és biztonságot nyújt nekünk – magyarázta el Filip Čeliković.

A Jerikói virrasztás alatt női estet is szerveznek május 16-án 21.00 órai kezdettel, majd egy nappal később, május 17-én éjfélkor a férfiak gyűlnek össze imádkozni.

Az idei Jerikói virrasztás ünnepi szentmisével zárul május 18-án 18.00 órakor. A Proroci imacsoportjának tagjai mindenkit szeretettel meghívnak a hálaadó szentmisére, amelyen köszönetet mondanak az Úrnak a kapott kegyelmekért az imával telített 168 óra alatt.

Proroci (Próféták)

Az imacsoport, mint zenés együttes 2006-ban alakult ft. Marinko Stantić, plébános atya kezdeményezésére. Éveken keresztül az együttes számos zenei fesztiválon vett rész Horvátországban, valamint a hazai Hozsanna-fest című fesztiválon is ott voltak. Az évek során a találkozókon barátságok születtek, ma már elmondható, hogy házasságok is. Az ismeretségek más imacsoportok felé ugyancsak kiterjedtek. Az elsődleges cél az volt a fesztiválokon, hogy animálja a Szabadkai Egyházmegye ifjúsági pasztorációján belüli zenei életet.

A Szentlélek sugallatára, 2015-ben alakult az imacsoport. Habár a neve nem utal rá, de karizmatikus jellegű csoportról van szó, a Szentlélekben való megújulás révén. Az imacsoport a püspök, illetve ft. Andrija Anišić plébános áldásával működik.

Az imacsoport tagjai minden pénteken összejövetelt tartanak, illetve lelki megújulást szerveznek több alkalommal is az év folyamán.


Sz. Sz., Sajtóiroda

Scroll to Top