Bérmálás – a Szentlélek közelségének szentsége

A keresztény Istennek lefoglalt, elkötelezett ember. Elkötelezi magát már a keresztségben szülei által, majd később felnőtt korban a bérmálásban is. A szentségekben Isten „eltörölhetetlen jelet“ ír lelkünkbe. Ettől kezdve az egész örökkévalóságon át látható lesz rajtunk, hogy mi elköteleztük magunkat Krisztusnak és Egyházának, Isten pedig elfogadott minket.

A bérmálás története

A bérmálás szentségét latinul confirmationak, azaz megerősítésnek nevezik. Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok megkapták a Szentlelket.

Az első századokban az Egyház olyan fiatalokat, illetve felnőtteket fogadott be teljes értékű tagként közösségébe, akik éretten felkészültek a szentségek vételére, és készek voltak életüket adni Krisztusért és az Egyházért. A századok múltával egyre több keresztény házaspár kérte, hogy kisgyermekeik is részt vehessenek az egyházi közösség életében, ünnepein, és mindenekelőtt, hogy részesülhessenek a keresztségben. Korábban ugyanis együtt szolgáltatták ki a keresztséget és a bérmálást, még pedig legtöbbször a nagyszombat esti vigília szentmisében. Később azonban megkezdődött a két szentség szétválasztása a nyugati egyházban. Úgy tartották: a keresztség az Egyházba, a krisztusi életbe való bevezetés szentsége, amelyet csecsemők is megkaphatnak, ha szüleik vállalják komoly vallásos nevelésüket. A bérmálás viszont a keresztény nagykorúság szentsége. A bérmálásban a megkeresztelt – most már felnőttként – maga vállalja azt, amit a keresztségben szülei vállaltak helyette: a krisztusi életet és küldetést.

Bérmáláshoz járulás

Az Egyház úgy tartja, hogy a bérmáláshoz az járulhat, aki vágyik a Szentlélekre és kegyelmi ajándékaira, aki az Egyház felnőtt tagjaként, Krisztus tanújaként akar élni, és akit az Egyház megbízottja bérmálásra érettnek tart. Az Egyház által ajánlott bérmálási alsó korhatár a betöltött 14. életév.

A bérmálás szertartása

A bérmálás a szentmise keretében történik, amikor a püspök krizmával, vagyis szentelt olajjal megjelöli a bérmálandó homlokát. A megkenést követi a püspökkel való kézfogás, amely jelzi, hogy az Egyház felnőtt tagjává vált a fiatal. Az ünnepélyes eseményen a bérmálandó mellett jelen van a bérmaszülő is. Az ő feladata az, hogy segítse a megbérmáltat vállalt küldetése teljesítésében. Bérmaszülővé az a személy válhat, aki hite szerint él (pl. nem él egyházilag törvénytelen házasságban), aki meg van bérmálva, illetve aki betöltötte a 16-ik életévét.

Bérmálás a Szabadkai Egyházmegyében – 2024

Az idei évben Fazekas Ferenc megyéspüspök a következő esperesi kerületekben bérmál személyesen: az Óbecsei (Óbecse, Ada, Mohol, Bácsföldvár), az Újvidéki (Temerin, Titel, Futak, Újvidék, Sajkáslak, Budiszava), valamint a Bácsi (Bácsújfalu, Palánka, Vajszka, Palona, Bács, Hódság, Bogyán) Esperességekben.

A püspökatya a 2024-es esztendőben több atyát delegált a bérmálás szentségének kiszolgáltatására az Egyházi Törvénykönyv 884. 1 §-a kánonjának értelmében. A megbízott személyek a bérmálás szentségének kiszolgáltatása alkalmával viselhetik a pápai, illetve a címmel járó jelvényeket.

A szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban május 19-én kerül sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására magyar, illetve horvát nyelven.

Sz. Sz., Sajtóiroda

Fotók: A bérmálás szentségének kiszolgáltatásáról az adai Szentháromság templomban

Scroll to Top