„Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám.”(Mt 10,38)

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,

utad, Jézus veled járjuk.

Kérünk, mélyen belevéssed

szíveinkbe szenvedésed!

A második keresztúti ájtatosság bevezető énekének sorait énekelve indult el több mint 120 fiatal a 23 kilométer hosszú keresztúti zarándoklatra szombaton, március 9-én. Az egyházmegye ifjai erre a jelentős eseményre a „Kereszt, a dicsőség feletti dicsőség” jelmondatot választották, hosszú keresztútjukat pedig szentmisével kezdték meg a szabadkai Munkás Jézus plébániatemplomban. Mint egykor Cirénei Simon, Veronika, Jézus édesanyja Mária és Jeruzsálem leányai az egybegyűlt fiatalok is Jézussal együtt jártak az Ő szenvedéseinek útján.

Kereszttel a vállukon a zarándokok a palicsi Mária, a Világ Királynője templom felé vették útjukat, majd rövid szünet után tovább haladtak a szabadkai Könnyező Szűzanya Egyházmegyei Kegyhely felé, ahol közösen megebédeltek.

A fiatalok a stációknál keresztúti énekeket énekeltek, majd felváltva vitték a keresztet, felidézve Jézus keresztútjának történéseit. Fáradtan ugyan, de hittel csordultig telt lélekkel, bizakodással és bizalommal előretekintve, szomorúan, de ugyanakkor a feltámadás reményével felvértezve, hatalmas lelki erő birtokában érkeztek meg az utolsó állomáshoz, vagyis a Szent Rókus templomba.

A zarándok-keresztút szervezője a Szabadkai Egyházmegye ifjúsági pasztorációja volt ft. Dušan Balažević vezetésével. Az egyházmegye fiatalokhoz csatlakoztak az újlaki és valpovói fiatalok, valamint a zombori karmelita rend jelöltjei – akik a szerzetesi életre készülnek -, őket Stjepan Vidak prioratya kísérte el.

A hosszú zarándoklás, a buzgó imádkozással, a böjttel, a lemondásokkal együtt – jó alkalom volt a fiatalok számára a Húsvétra való felkészülés elmélyítésére és lelki gazdagodáshoz.

Sz. Sz., Sajtóiroda

Scroll to Top