A Nagybecskereki Egyházmegye új püspökének kihirdetése

Msgr. Santo Rocco Gangemi, belgrádi apostoli nuncius, vatikáni nagykövet, 2024. március 18-án, a papság és a sajtó képviselői jelenlétében, kihirdette, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye új püspöke, Štefković Mirko, a Szabadkai Egyházmegye eddigi vagyonkezelője lett.

Az ünnepélyes sajtótájékoztató kezdetén, amely pontosan déli 12 órakor kezdődött, Német László, belgrádi érseke üdvözölte a jelenlévőket, majd közösen elimádkozták az Úrangyala imádságot. Ezt követően felkérte az apostoli nunciust, szóljon az egybegyűltekhez.

Msgr. Santo Rocco Gangemi emlékeztette a jelenlévőket, hogy miután Msgr. Német László, nagybecskereki megyéspüspököt, 2022. november 5-én kinevezték belgrádi érsekké, szükségessé vált az új püspök kiválasztása. Ezt követően közölte, hogy őszentsége Ferenc pápa Štefković Mirkot nevezte ki a Nagybecskereki Egyházmegye új püspökévé. Az apostoli nuncius felkérte az egyházmegye papságát és híveit, hogy szeretettel fogadják be az új püspököt, akinek a Jóisten áldását kívánta új szolgálatának betöltéséhez.

Ezt követően, Német László, belgrádi érsek, a Nagybecskereki Egyházmegye nevében üdvözölte az új püspököt. Az érsek kifejezte reményét, hogy az Egyházmegye az új püspök személyében még nagyobb lendületet kap.

A továbbiakban Mirko Štefković, kinevezett püspök szólt az egybegyűltekhez és elmondta, meglepetésként érte a kinevezés. Arra kérte a vatikáni nagykövetet, adja át Ferenc pápának legőszintébb köszönetét, amiért megtisztelte bizalmával. Kiemelte: „Tisztában vagyok az Anyaszentegyház által rám ruházott szolgálat komolyságával, de hiszem, hogy nem maradok ebben egyedül, hanem teljes bizalommal számíthatok Isten hívő népére, drága paptestvéreimre és a bánáti rónaság nemes lelkű laikus hívőközösségére.“ Majd hozzátette: „Függetlenül a nemzeti és vallási, vagy bármilyen hovatartozástól, nyitott vagyok a közreműködésre mindazokkal, akik szívükön viselik a szűkebb és tágabb térség társadalmi jólétét.“

Beszédének végén arra kért mindenkit, imádkozzanak érte: „Jézus Krisztus adjon mindnyájunknak kegyelmet, hogy rajtunk keresztül, Ő maga munkálkodjon az egész Nagybecskereki Egyházmegyében, hogy felebarátaink rajtunk keresztül megtapasztalhassák az Ő irgalmát és közelségét.”

Végezetül, Német László, belgrádi érsek megköszönte a jelenlévők figyelmét és bejelentette, hogy a Nagybecskereki Egyházmegye új püspökének felszentelése, 2024. június 1-én lesz megtartva, a nagybecskereki székesegyházban, 11 órai kezdettel.


Scroll to Top