Msgr. Pénzes János

Aktuális szolgálati beosztás:
Szabadkai Egyházmegye nyugalmazott püspöke

Születés helye és ideje:
Bajmok, 1943.8.10.

Pappá szentelésének helye és ideje:
Avilai Szent Teréz – Szabadka, 1968.6.29.

Püspökké szentelésének helye és ideje:
Avilai Szent Teréz – Szabadka, 1989.6.18.

Önéletrajz

Msgr. Pénzes Jánost 1989.IV.25-én II János Pál pápa nevezte ki a szabadkai egyházmegy élére. Június 18-án a szabadkai Szent Teréz székesegyházban történt a püspökké szentelés, melynek fő celebránsa msgr. dr. Gabriel Montalvo Higuera, Celene érseke, az akkori Jugoszlávia  apostoli  nunciusa. Társszentelők: msgr. Franc Perko, belgrádi érsek és metropolita, valamint msgr. Zvekanovics Mátyás szabadkai apostoli kormányzó.

2020.IX.8-án Ferenc pápa elfogadta msgr. Pénzes János lemondását (nyugdíjba vonulási kérelmét), így 2020. november 14-ig a szabadkai egyházmegyét apostoli kormányzóként vezette.

Msgr. Pénzes János 1943.VIII.10-én született Bajmokon, Lázár és Kanyó Mária egyetlen gyermekeként. Az általános iskolát szülőfalujában fejezte be. Majd Zágrábban a Šalata nevű kisszeminárium növendéke lett, és a klasszikus gimnáziumban folytatta tanulmányait, és ott érettségizett 1961-ben. Ezután a papnevelő intézetbe került a Kaptolon és ott a Katolikus Hittudományi Egyetemen folytatta tanulmányait.  Időközben  a kötelező  másfél éves sorkatonai szolgálatot is elvégezte.

1969. V. 30-án diplomát szerzett a Katolikus Hittudományi Egyetemen.

Pappá 1968.VI.29-én szentelték, és az adai Szentháromság plébánián kezdte meg papi pályafutását, káplánként.

Ugyanazon év augusztus 15-én kinevezték  hittan tanárnak a szabadkai Paulinum klasszikus gimnáziumban, és kisszeminárium prefektusi tisztjét is ellátta.

1971.XI.13-tól 1972.X.15-ig a Püspöki Hatóság jegyzője volt, majd kinevezték a horgosi Havas Boldogasszony plébánia kormányzójává. 1976.III.3-tól a plébánosi feladatokat látta el ugyanazon a plébáninán a püspöki kinevezéséig.   

Különféle szolgálatati közül kiemeljük: püspöki tanácsnok (1980-1989.) Szabadka – Óváros esperesi kerület esperese (1981-1989.) az egyházi bíróságon kötelékvédő (1976.-1989.) 1972 és 1975 között végzett posztgraduális képzést dogmatikából, a zágrábi Katolikus Hittudományi Karon.

Püspökként is több szolgálatot látott el a Püspöki konferencia keretében, mint alelnök, illetve több tanács elnöke.  A budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 1998.VI. 23-án elnyerte a teológia doktora címet.

Megjelent művei: Vasárnapi szentmise (1984.), A házszentelés jelentősége (1985.), Hittel élni jó (1987.), Szent Ágoston, De catechizandis rudibus – A képzetlenek hitre neveléséről (2001).

A püspöki címer

A bal felso sarok alapszíne piros, benne sas, János evangélistának, a püspök úr védoszentjének jelképe. A jobb felso sarok szintén piros, benne egy gyalu, a püspök édesapja foglalkozásának szimbóluma; a jobb alsó sarok kék, benne egy olló, tu, cérna édesanyja foglalkozásának emlékére. A bal alsó sarok alapszíne zöld, benne a két folyó a Duna és a Tisza. A pajzsot középen négy részre osztja egy fehér kereszt; a két sarkán, balról a püspöki süveg, jobbról a bakulum a püspöki hivatást jelképezi. A középen fent látható kereszt az a kereszt, amelyet a püspök elott visznek, felvonulások alkalmával. A horgokból összeállt „M” betu Mária nevének kezdobetuje: a horog a püspök hobbijának jelképe. Az „M” betunek a másik magyarázata: a püspök úr horgosi plébános volt 17 évig, Horgos régi neve Horgas. Innen a horgokból készült „M” betu. A jelmondat: ” Én vagyok, ne féljetek!”, a vízen járó Jézusról szóló evangéliumi részletben olvasható, aki tanítványai felé közeledik.

Bula

János Pál püspök
Isten szolgáinak szolgája

Kedves fiunknak, Pénzes Jánosnak, a szabadkai egyházmegye papjának, ezideig kerületi esperesnek, hasonlóképpen a Nepomuki szt. Jánosról elnevezett plébánia vezetojénak Horgos városában, egyben Szabadka székhely kijelölt pöspökének üdvözlet és apostoli áldás.

Alkalmas idoben tahát megfeleloen és megfontoltan határozatot hoztunk a szeretett Szabadkai nyáj részére, melyet nemrég elhagyott tiszteletre méltó testvér Zvekanovic Mátyás említésre méltóan több mint húsz éven át békésen és bölcsen kormányozott.

Ezért elhatároztuk, hogy Téged kedves Fiunk e feladat betöltésére meghívunk, mert Te több egyházmegyei szolgálatot végezvén hasznosan muködtél és buzgó voltál a hívek üdvözítésében.

A püspöki felszentelést bármelyik katolikus Fopaptól elfogadhatod a liturgikus eloírások szerint.

Elobb azonban le kell tenned a hitvallást és az ünnepélyes esküt Nekünk és Utódainknak az adott minta szerint; majd gondoskodjál arról, hogy a fentieket a szokás szerint aláírva és lepecsételve mihamarabb a Püspökök Kongregációjához eljuttasd.

Mindjárt ezután, alkalom adtán, add ezt tudomására a klérusnak és híveidnek, akiket pedig buzdítunk hogy veled együttérezve munkájukat az egész közösség javára fordítsák.

Végül, kedves fiunk, mélyen meg vagyunk gyozodve arról, hogy oly feladatot adtunk neked, amely a te képességeidnek és erodnek megfelel, és azt buzgó imával, Föntrol kapott fölvilágosítással és erovel dícséretesen teljesíteni tudod.
Kelt Rómában szent Péter sírjánál április 25. napján az Úr 1989. évében, pápaságunk tizennegyedik esztendejében.

II. János Pál Pápá
Angelus Lanzoni, apostoli fojegyzo

Scroll to Top